Zahlavi3

Kontakty

·         Vedoucí pracoviště PROINTEPO - komplexní rehabilitace s.r.o.

Mgr. Miriam Urbanová - urbanova@prointepo.org

Tel.: 777 127 239

 

  •          Fyzioterapie

Radka Malá - fyzioterapeut@prointepo.org

Bc. Zuzana Vančáková fyzioterapeut@prointepo.org

Bc. Klára Posejpalová – posejpalova@prointepo.org

Zuzana Dryeová, DiS. - dryeova@prointepo.org

            Tel.: 702 135 166

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

Tel.: 777 116 405

 

  •          Ergoterapie

Bc. Michaela Hemrlíková – ergoterapeut@prointepo.org

Tel.: 702 135 166

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

Tel.: 777 116 405

 

  •          Logopedie

Mgr. Barbora Šimonová, klinický logoped – logoped@prointepo.org 

Tel.: 702 135 166

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

Tel.: 777 116 405

 

  •          Psychologie

Mgr. Bc. Zuzana Králová – psycholog@prointepo.org

Tel.: 725 913 709

Objednávání nových klientů VÝHRADNĚ přes recepci školy:

e-mail: recepce@prointepo.org

Tel.: 777 116 405

 

  •          Recepce

e-mail: recepce@prointepo.org

Tel.: 777 116 405