Zahlavi2

Gratulujeme Kontu Bariéry k 25 letům existence

Centrum Prointepo se připojuje ke gratulantům 25 výročí existence Konta Bariéry. Nadace pomohla za svojí dlouhou historii mnoha rodinám, jednotlivcům a organizacím, včetně Prointepa. A za to jí chceme poděkovat a popřát mnoho dalších aktivních let!