Zahlavi5

Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého. Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě.