Zahlavi5

Do praxe bez bariér

V měsíci březnu se na naší škole uskutečnily v rámci projektu Do praxe bez bariér semináře, které si připravily zaměstnankyně Úřadu práce. Naši studenti měli možnost osvojit si znalosti týkající se světa profesí, získali komunikační dovednosti a zjistili jaké mají kompetence. Hravou formou si každý sestavil svůj vlastní životopis a také si studenti vyzkoušeli, jakým způsobem probíhá přijímací pohovor a v neposlední řadě získali přehled v oblasti finanční gramotnosti a pracovního práva.
Semináře v rámci již zmíněného projektu byly přínosné a společně strávený čas byl příjemný pro studenty i pro zaměstnankyně Úřadu práce.