Zahlavi6

Beseda

Dne 8.4. 2019 se děti zúčastnily besedy s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. Paní spisovatelka jim vyprávěla, proč knihu napsala, proč si vybrala téma o broučcích a zvířatech a co všechno musela připravit, aby z jejího smyšleného příběhu vznikla vázaná kniha. Dala dětem pracovní listy o Květušce, ve kterých děti hledaly rozdíly, chyby atd. Paní spisovatelka přinesla několik svých knih na prohlédnutí a k zakoupení, např. O Květušce a tesaříkovi, Život u rybníka, Záhadné příběhy atd. A jak děti beseda bavila si můžete prohlédnout ve fotogalerii :)