Prointepo
Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail  
 
 
 
ÚVODNÍ STRÁNKA
O NÁS
ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKTUALITY - AKCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ZDRAVOTNÍ PÉČE
INFORMACE PRO RODIČE
VÝROČNÍ ZPRÁVY
FOTOGALERIE
PROJEKT EU
SPOLEK POKROK
KURZY
  - kurz asistent pedagoga
  - vzdělávání vedoucích
  pracovníků škol
SPONZOŘI
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
KONTAKTY

Facebook

Hradec Králové
Získali jsme finanční podporu od města Hradec Králové

Obědy pro děti

Fakultní pracoviště
 
 
  KURZY - PLACENÝ KURZ ASISTENT PEDAGOGA  

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Centrum Prointepo, s.r.o. je od roku 2008 pořadatelem již čtrnáctého akreditovaného kurzu (Akreditace MŠMT vzdělávání asistentů pedagoga: č. 32896/2013-1-828) určeného pro asistenty pedagoga.

TERMÍN KURZU: 23.1.2016 – 23.4.2016

1) 23.-24.1.2016
2) 13.-14.2.2016
3) 27.-28.2.2016
4) 12.-13.3.2016
5) 26.-27.3.2016
6) 9.-10.4.2016
7) 23.4.2016

KONTAKT: Mgr. Karolína Karpašová - vzdelavani@prointepo.org, telefon: 731 575 981

ORGANIZACE KURZU

ROZSAH KURZU: Forma kurzu bude víkendová (sobota i neděle). Kurz zahrnuje 88 hodin teoretické výchovy a 40 hodin praktické výuky, celkem 128 hodin a 1 den závěrečné zkoušky. Výuka bude probíhat převážně od 8 do 15hod.

KDE: Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové

PŘIHLÁŠKA: Stáhněte si PŘIHLÁŠKA KE KURZU ASISTENT PEDAGOGA (formát *doc.)
Vyplněnou přihlášku nám zašlete na adresu – Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o., Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové 2, nebo na e-mail: vzdelavani@prointepo.org.

CENA: 7.900,- Kč

SPOJENÍ: Hlavní nádraží HK autobus č. 22 na zastávku „Metuje“ / jízdní řády MHD (www.dpmhk.cz).

CO ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ
– Kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a tím splnění podmínek zákona č.561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 vyhlášky č. 73/2005 o zřízení funkce asistenta pedagoga
– Získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a jiné) a romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiku práce asistenta pedagoga a praktické dovednosti asistenta pedagoga
– Odborně vzdělaný asistent umožní klientovi začlenit se do běžných aktivit vrstevníků (tj. oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a jiné) a potažmo získat uplatnění na trhu práce
– V kurzech přednáší 9 lektorů, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání a sociálních služeb a zkušenosti z přednáškové činnosti v 8 kurzech osobní asistence a kurzu asistent pedagoga od roku 2005

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, předpokládaný zájem účastníka o danou problematiku.

Asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spořčívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.


 
© 2008-2014 Integrační školní centrum PROINTEPO s.r.o. Grafika a programování LICKER.CZ   |   Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail