Prointepo
Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail  
 
 
 
ÚVODNÍ STRÁNKA
O NÁS
ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
AKTUALITY - AKCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ZDRAVOTNÍ PÉČE
INFORMACE PRO RODIČE
VÝROČNÍ ZPRÁVY
FOTOGALERIE
PROJEKT EU
KURZY
  - kurz asistent pedagoga
  - vzdělávání vedoucích
  pracovníků škol
SPONZOŘI
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
KONTAKTY

Facebook

Hradec Králové
Získali jsme finanční podporu od města Hradec Králové

Obědy pro děti

Fakultní pracoviště
 
 
  KURZY - PLACENÝ KURZ ASISTENT PEDAGOGA  

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Pro velký zájem otevírá ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o. od listopadu 2014 akreditovaný kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.


Tento kurz je již obsazený !!!

Centrum Prointepo, s.r.o. je od roku 2008 pořadatelem již čtrnáctého akreditovaného kurzu (Akreditace MŠMT vzdělávání asistentů pedagoga: č. 32896/2013-1-828) určeného pro asistenty pedagoga.

TERMÍN KURZU: 21.3.2015 – 13.6.2015

1) 21.3. - 22.3.2015
2) 4.4. - 5.4.2015
3) 18.4. - 19.4.2015
4) 25.4. - 26.4.2015
5) 16.5. - 17.5.2015
6) 30.5. - 31.5.2015
7) 13.6.2015

KONTAKT: Mgr. Karolína Karpašová - vzdelavani@prointepo.org, telefon: 731 575 981

ORGANIZACE KURZU

ROZSAH KURZU: Forma kurzu bude víkendová (sobota i neděle). Kurz zahrnuje 88 hodin teoretické výchovy a 40 hodin praktické výuky, celkem 128 hodin a 1 den závěrečné zkoušky. Výuka bude probíhat převážně od 8 do 15hod.

KDE: Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové

PŘIHLÁŠKA: Stáhněte si PŘIHLÁŠKA KE KURZU ASISTENT PEDAGOGA (formát *doc.)
Vyplněnou přihlášku nám zašlete na adresu – Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o., Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové 2, nebo na e-mail: vzdelavani@prointepo.org.

CENA: 7.900,- Kč

SPOJENÍ: Hlavní nádraží HK autobus č. 22 na zastávku „Metuje“ / jízdní řády MHD (www.dpmhk.cz).

CO ÚČASTNÍK KURZU ZÍSKÁ
– Kvalifikaci k výkonu činnosti asistenta pedagoga a tím splnění podmínek zákona č.561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 vyhlášky č. 73/2005 o zřízení funkce asistenta pedagoga
– Získání základních odborných vědomostí ze společenskovědních disciplín, zejména obecné pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky (etopedie, somatopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie a jiné) a romistiky, komunikace, základů první pomoci, metodiku práce asistenta pedagoga a praktické dovednosti asistenta pedagoga
– Odborně vzdělaný asistent umožní klientovi začlenit se do běžných aktivit vrstevníků (tj. oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a jiné) a potažmo získat uplatnění na trhu práce
– V kurzech přednáší 9 lektorů, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání a sociálních služeb a zkušenosti z přednáškové činnosti v 8 kurzech osobní asistence a kurzu asistent pedagoga od roku 2005

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, předpokládaný zájem účastníka o danou problematiku.

Asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou: AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity: AP vykonává přímou pedagogickou činnost spořčívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.


 
© 2008-2014 Integrační školní centrum PROINTEPO s.r.o. Grafika a programování LICKER.CZ   |   Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail